Laan Van Parijs 28, 2034EG, Haarlem stichtingjosephcare@gmail.com 0659102805

Hoe het begon

2011/12 Oeganda.

Na 8 jaar werkzaam te zijn geweest in de gezondheidzorg, ging ik met een missie naar Oeganda om in het ziekenhuis aldaar stage te lopen.

Voor die tijd liep ik stage in Nederland, in het ziekenhuis in Friesland op een afdeling met specialisatie.

In het land dat ook wel de ‘Parel van Afrika”genoemd wordt door de prachtige natuur, het rijke wild leven, de vriendelijke bevolking en de mengeling van stammen en culturen is Oeganda een prachtige land dat veel aandacht trekt. 

Helaas speelt in dit land een ander wereld af. Een wereld vol ellende en armoede. En natuurlijk niet te vergeten, de aids epidemie waardoor veel kinderen achter blijven zonder ouders.  Deze kinderen moeten vaak het leven doorstaan met een oma die vaak weinig tot niks te bieden heeft.

Tijdens mijn stage in het ziekenhuis in Kampala zag ik vaak ondervoede kinderen met oma’s die het erg zwaar hadden.  Dit heeft een diepe indruk op mij achter gelaten.

Hierdoor besloot ik, Joseph Mary Loutaya, opnieuw een bezoek te brengen aan Oeganda maar dan niet als stagiaire in het ziekenhuis.  Ik wilde daadwerkelijk iets betekenen voor de kinderen en ouderen die onder erbarmelijke omstandigheden in Oeganda leven.

Joseph Mary Loutaya ( links op de foto )

Begin 2013 besloot ik mij zelf in te zetten als vrijwilliger en terug te keren naar Oeganda. Hier heb ik veel al gewerkt met wezen uit Busabaga, een klein dorp. Ik nam vaak basiszorg artikelen mee, medicatie, kleding en voedsel. Ik zorgde ervoor dat ze in het ziekenhuis in Lugazi terecht kwamen als ze ziek waren. Nadat ik eerste hulp had verleend in de vorm van pijnstilling en wondverzorging. 

Dit heb ik steeds gedaan tot dat ik besloot vannuit Nederland een stichting te starten om een helpende hand toe te reiken aan een beter welzijn voor deze kinderen en ouderen.

Stichting JosephCare is opgericht met als doel; het inzetten voor het welzijn,en het hulp verlenen aan wezen,kinderen en hulpbehoevende ouderen. De stichting heeft haar vestiging in de gemeente Haarlem.